HAKKIMIZDA

TÜRKİYE’DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ - TÜRKTAY

Türkiye’nin ‘2023 Vizyonu’nda sürdürülebilir ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm’ sektörleri de yer almaktadır.

Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Türkiye’deki atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarının 2010 yılından bu yana desteklediği ve alanında en ciddi organizasyon olarak kabul gören TÜRKTAY'a bu güne kadar 400’den fazla konuşmacı katkı sağladı.

Panelerde, Çevre Faslı’nın alt başlıklardan birisi olan Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm’ün tüm yönleriyle ele alınıp, bu alanlarla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi ve TÜRKİYE’nin sanayileşme temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Panelin hedef kitlesi atık ve geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet sunan sektörlerdir.

TÜRKTAY / INFO

 • Yer: Ankara 
  • Kapsamı: Atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri.
  • İçerik: Her yıl TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
  • Süre: 1-3 gün arasında değişmektedir.
  • Dil: Resmi dili Türkçe’dir.
  • Yürütme: Yürütme Kurulu / 11-21 kişiden oluşur.
  • Organizasyon: Grup E 
  • Katılım: Moderatörler / roportörler / konuşmacılar / dinleyiciler…
  • Destekçiler: Bakanlıklar, yerel yönetimler, stk’lar, firmalar, medya…
    
 • TÜRKTAY'a bu güne kadar 350’den fazla konuşmacı katıldı.
   
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek vererek temsilcileriyle de konuşmacı olarak katkı sundu.
   
 • Türkiye Belediyeler Birliği, Rekabet Kurumu başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş destek verdi.
   
 • Bu güne kadar 350’den fazla sunum yapıldı.
   
 • Türkiye’de kendi alanında en önemli etkinlik olarak kabul ediliyor.