Türktay Platformu

TÜRKTAY PLATFORMU KURULUŞ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

1. TÜRKTAY Platformu Hakkında
Türkiye’de etkin bir atık yönetiminin ve geri dönüşümün oluşumuna ve gelişimine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, Grup E Yayıncılık'ın saygın markalarından biri olan TÜRKTAY - Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Panelinin etkin kılınması amacıyla STK’ların ve özel kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşturulan TÜRKTAY Platformu her yıl yürütme kurulu içinden bir başkan belirleyerek, çalışmalarını organizasyona bağlı özerk bir anlayış ile yürütmektedir.

2. Platformunun Amaçları
TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri alanında uzman ve saygın kişilerden seçilir. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu’nun ana çalışma ilkeleri; TÜRKTAY’ın belirlemiş olduğu öncelikler sıralamasına göre gerçekleştirilir. Bu önceliklerin başında çevre ve ülke çıkarlarının gözetilmesi yer almaktadır. Makro bazda politikaların ve stratejilerin oluşturulması ile hayata geçirilmesi platformun diğer önemli önceliklerinden biridir.

TÜRKTAY Platformu atık yönetimi ve geri dönüşümü ülkenin stratejik sektörlerinden biri olarak kabul etmekte ve çalışmalarını geniş bir düzlemde yürütmektedir. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu, kamu ve özel sektör arasında yüklendiği misyonun bilinciyle hareket etmektedir. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) ve Bakanlıklar başta olmak üzere, pek çok kurum ve kuruluş ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu zaman zaman resmî erke özel raporlar hazırlayarak çalışmalara katkı sunmaktadır.

3. Platformun Yapısı ve Oluşumu
TÜRKTAY Platformu her yıl iş birliği içerisinde bulunulan STK, özel sektör, medya ve/veya kamu temsilcilerinden oluşturulur. TÜRKTAY Platformunun çalışmaları TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Başkanı her yıl değişmektedir. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu üyeleri de bir yıllığına görev alırlar. Kendileri ayrılmadıkça TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanlığı yapan üyeler TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurullarında takip eden yıllarda da doğal üye kabul edilmektedirler. 

TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı’nın; toplantılara üç kez art arda katılım sağlamayan üyelerin üyeliklerini sonlandırma yetkisi bulunmaktadır. Yeni bir üyenin kabulü için aynı zamanda Grup E Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı da olan TÜRKTAY Başkanı ve/veya TÜRKTAY dönem Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayı gerekmektedir.

4. TÜRKTAY Platformunun Etik Yapısı
TÜRKTAY Platformu TÜRKTAY’ın amaçları ve hedefleri doğrultusunda fikir ve düşünce üretmekte ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktadır. TÜRKTAY Yürütme Kurulu Üyeleri, kendi içinde çalışma grupları önerisinde bulunma hakkına sahiptir ve çalışma grupları Yürütme Kurulu Başkanı’nın kararıyla oluşturulmaktadır.

TÜRKTAY Yürütme Kurulu’nda kararlar; katılımcı, demokratik anlayışla alınmaktadır. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu’nun hazırladığı raporlar ve sonuç bildirgeleri görüş-öneri niteliği taşımaktadır. Gizlilik ve hak ihlali göz önüne alındığında; TÜRKTAY Platformu’nda yapılan çalışmaların gizliliği esas tutulmaktadır.

Platform üyeleri platform içinde ve dışında mevcut yasalara uygun davranmak konusunda yükümlü tutulmaktadır. Aksi davranışlar sergilendiği takdirde üyenin yürütme kurulundan ihracının ve/veya gerektiği durumlarda platformun çalışmalarını sonlandırmanın tek yetkilisi Grup E Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Üyelerin, genel olarak KVKK, Çevre ve Rekabet Hukukuna uygun davranmaları beklenmektedir.